Για περισσότερους τρόπους άμεσης επικοινωνίας,

μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δήμο και μέσω των εκδόσεων «Λευκό Μελάνι»